วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2554

เรียนต่อ ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการอุตสาหกรรม รามคำแหงเปิดรับสมัคร140,000bath เรียน เสาร์เย็น อาทิตย์ทั้งวัน หรือวันอาทิตย์วันเดียวถึงสามทุ่ม


รับสมัครนักศึกษาใหม่ (ช่วงที่ 2)

หัวหมาก รุ่นที่ 6  และ วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 3
"ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  20 กันยายน 2554"
***สามารถเลือกสถานที่ดูงานต่างประเทศได้***หห
โปรแกรมที่ 1 
ดูงาน ประเทศจีน
หรือเทียบเท่า
โปรแกรมที่ 2  ดูงาน ประเทศญี่ปุ่น
หรือเทียบเท่า
โปรแกรมที่ 3
ดูงาน ประเทศเยอรมัน
หรือเทียบเท่า
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
139,000 บาท
(แบ่งชำระ 7 งวด)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
169,000 บาท
(แบ่งชำระ 7 งวด)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
189,000 บาท
(แบ่งชำระ 7 งวด)
 

>>> เข้าสู่หน้าหลัก
หลักฐานการสมัคร
ฟฟ
ๆๆ
 1. ใบสมัคร  จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 2 ฉบับ
 3. สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ   จำนวน 2 ฉบับ 
 4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of  Record) ชั้นปริญญาตรี จำนวน 2 ชุด
 5. หนังสือรับรองคุณสมบัติจากผุ้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
 7. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล(หากมีการเปลี่ยนชื่อและ/หรือชื่อสกุล)
 8. หนังสือรับรองการดำรงตำแหน่งและระยะเวลาการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ชุด
 9. ใบรับรองแพทย์ปัจจุบันชั้น 1 สาขาเวชกรรม 1 ฉบับ
 10. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
หัวหมากรุ่นที่ 6


บางนารุ่นี่ 3

ฟฟฟฟ

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  20 กันยายน 2554
Hot News !!!
ข่าวนักศึกษาใหม่
sssประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

* รุ่นที่ 6 หัวหมาก

* รุ่นที่ 3 วิทยาเขตบางนาค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

โปรแกรมที่ 1 
ดูงาน ประเทศจีน หรือเทียบเท่า
โปรแกรมที่ 2 
ดูงาน ประเทศญี่ปุ่นหรือเทียบเท่า
โปรแกรมที่ 3 ดูงาน ประเทศเยอรมัน
หรือเทียบเท่า
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
139,000 บาท
(แบ่งชำระ 7 งวด)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
169,000 บาท
(แบ่งชำระ 7 งวด)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
189,000 บาท
(แบ่งชำระ 7 งวด)ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เวปของคณะค่ะ บรรยากาศอบอุ่นเพื่อนๆในรุ่นน่ารักค่ะ
มาเป็นพี่เป็นน้องกันนะค่ะ
http://www.mbaindustrial.ru.ac.th/

1 ความคิดเห็น:

 1. อยากทราบว่าจะมีป.โทคณะบริหารธุรกิจสาขาการเงินการธนาคารหรือป่าวคะ โดยเรียนเสาร์-อาทิตย์ในปีการศึกษาหน้า 2556 แต่ตอนนี้ยังไม่จบป.ตรีค่ะจะจบมีนา2556นี้ สามารถจะสมัครที่คณะและสาขานี้ได้หรือป่าวค่ะ

  ตอบลบ